ساختار و آناتومی قلب

ساختار و آناتومی قلب

قلب از حفره تشکیل شده است و حفره در سمت راست آن دهلیز و بطن راست …

تغذیه بیماران فشار خونی

تغذیه بیماران فشار خونی

رژیم غذایی خوب و مناسب است که، انجام یکسری فعالیت‌ های ورزشی اگر به صورت مستمر …

نارسایی قلبی علل و عوامل

نارسایی قلبی علل و عوامل

نارسایی قلب به وضعیتی می گویند که در آن قدرت توانایی پمپ کردن خون را به …