پرولاپس دریچه میترال

پرولاپس دریچه میترال

دریچه‌ های قلب یکی از مهمترین اعضای داخلی بدن قلب است که عملکرد درست آن باعث …

اریتمی قلبی

آریتمی قلبی

آریتمی قلبی چیست؟ اولین نشانه حیات در هر انسان ضربان قلبی است که به طور پیوسته …

فشار خون

فشار خون

فشار خون چیست؟ یکی از بیماری‌ های جدی و البته خاموش در بدن افراد فشار خون …